Farrow & Ball Modern Emulsion krijtverf online kopen (2023)

Productinformatie

Farrow & Ball Modern Emulsion krijtverf is matte muurverf en plafondverf op waterbasis. Modern Emulsion is goed wasbaar en schimmelwerend, waardoor hij perfect is voor badkamers en andere vochtige ruimtes.

Alles over Farrow & Ball Modern Emulsion krijtverf

Farrow & Ball Modern Emulsion krijtverf is zeer goed afwasbaar, vochtbestendig en schimmelwerend. Daarom is deze matte muurverf uitermate geschikt voor het schilderen van muren en plafonds in keukens en badkamers. Maar ook andere ruimtes die intensief gebruikt worden, zoals de hal en kinderkamer, lenen zich goed om met deze afwasbare krijtverf te schilderen. Modern Emulsion is een sneldrogende, milieuvriendelijke verf op waterbasis die verkrijgbaar is in alle 132 verfkleuren van Farrow & Ball. Bovendien is deze verf veilig voor kinderen en dieren. Benieuwd naar alle voordelen van Farrow & Ball Modern Emulsion? Wij zetten ze hieronder allemaal voor je op een rij!

(Video) Farrow & Ball modern emulsion

Verschillende soorten Farrow & Ball krijtverf

Farrow & Ball heeft twee soorten matte muurverf in het assortiment: Farrow & Ball Modern Emulsion krijtverf en Farrow & Ball Estate Emulsion krijtverf. Wil je muren en plafonds schilderen in ruimtes die minder intensief gebruikt worden? Dan volstaat de gewone matte muurverf van Farrow & Ball. Ook deze krijtverf shop je online bij Verfwebwinkel. Hier lees je meer over de beter afwasbare Modern Emulsion krijtverf.

Nieuwe of onbehandelde muren voorbehandelen

Nieuw, stabiel pleisterwerk behandel je eerst met een verdunde laag voordat je twee lagen Modern Emulsion krijtverf aanbrengt. Let op dat je de juiste kleur voorstrijk voor jouw verfkleur gebruikt. Op de achterkant van de vind je welke kleur voorstrijk je voor de gekozen kleur Farrow & Ball muurverf moet gebruiken.

Onstabiel, onbehandeld pleisterwerk voorbereiden

Breng eerst een laag aan op brokkelig, schilferend of onstabiel pleisterwerk. Hiermee stabiliseer je het oppervlak. Vervolgens breng je nog een laag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat aan, voordat je met de Farrow & Ball krijtverf aan de slag gaat.

(Video) Farrow & Ball Estate Emulsion Warning

Aanbevolen verdunningshoeveelheid Farrow & Ball primers

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, gebruik je de volgende verdunningsverhouding voor je primer:

  • Onbehandeld droog stucwerk en wanden van plaatmateriaal: maximaal 20% water
  • Onbehandelde gipsplaten: maximaal 15% water
  • Gedeeltelijk bijgewerkt pleisterwerk: maximaal 20% water

Test de verdunde verf eerst op een klein stukje van het oppervlak om de juiste verhouding vast te stellen.

Farrow & Ball krijtverf gebruiken zonder primer

Gebruik je liever geen Wall & Ceiling Primer & Undercoat voordat je Farrow & Ball krijtverf aanbrengt? Dan kun je als alternatief de lakverf met 10% water verdunnen en deze aanbrengen als grondverf.

(Video) De Reinigbare Muurverf van Farrow & Ball! | Modern Emulsion

Let op: Wanneer je poreuze oppervlakken niet goed voorbehandeld, kan dat problemen bij het schilderen opleveren. Ook kan er een ongelijkmatige glans of kleurverschil optreden. Zorg dus dat je de ondergrond altijd goed voorbehandeld!

Hoe schilder je een reeds geschilderde muur in een vergelijkbare tint?

Voor het overschilderen van muren in een vergelijkbare kleur volstaan twee lagen Farrow & Ball Modern Emulsion. Deze kun je gewoon rechtstreeks op de te schilderen muur aanbrengen. Wacht na de eerste laag lang genoeg voordat je de tweede laag aanbrengt. Is de reeds geschilderde muur erg poreus of ongelijkmatig poreus? Breng dan eerst een verdunde laag krijtverf aan met ongeveer 10% water. Na het drogen, kunnen twee onverdunde lagen worden aangebracht. Laat de verflaag de aanbevolen tijd drogen, voordat je weer een nieuwe verflaag aanbrengt.

Hoe schilder je een muur in een andere kleur?

Verander je een reeds geschilderde muur radicaal van kleur? Breng dan eerst een laag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat in de correcte kleur voor de deklaag aan. Laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen. Breng vervolgens twee lagen van de door jou gekozen kleur aan voor een goede hechting en perfecte dekking.

(Video) De #1 van Farrow & Ball! | Farrow & Ball Estate Emulsion

Hoe schilder je een glanzende of oliehoudende muur?

Schuur glanzende of oliehoudende oppervlakken eerst goed op. Reinig de ondergrond vervolgens met een reinigingsmiddel. Breng twee lagen Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat in de correcte kleur voor de deklaag aan en laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball krijtverf aan voor een goede hechting en een perfecte dekking.

Farrow & Ball Modern Emulsion aanbrengen met een roller

Gebruik een geweven polyester roller met een medium vacht om de krijtverf in diagonale streken aan te brengen. Doe dit in de vorm van een 'M', 'W' of een 'V'. Vul de vormen gelijkmatig in met de verf. Werk in kleine gedeelten en herhaal dit proces steeds opnieuw. Zorg dat je een natte rand behoudt om rollerstreken in het schilderwerk te minimaliseren. Bij het afwerken van randen dien je de geschilderde gedeelten ten minste 40 minuten te laten drogen. Anders kan dit zichtbare rollerstreken tot gevolg hebben. De laatste laag rol je in een richting uit om zichtbare rollerpatronen (soms zichtbaar bij een bepaalde lichtinval) te minimaliseren.

Farrow & Ball Modern Emulsion verspuiten

Farrow & Ball Modern Emulsion krijtverf kun je verspuiten met een airless spuitpistool. Het beste resultaat bereik je met een instelling van 457μm in een spuithoek van 65° en een druk van 2000 psi - 2400 psi (138 bar - 165 bar). Spuit je een HVLP-spuitpistool om de krijtverf te verspuiten? Dan kan het noodzakelijk zijn de verf met maximaal 30% te verdunnen. Experimenteer met de instellingen van de luchtregelklep, de dikte van de verf, de ventilator en het spuitpatroon. Dit kan op een stuk karton of op een onopvallende plaats. Ga hiermee door totdat je het gewenste resultaat hebt bereikt. Breng meerdere dunne lagen aan en laat iedere laag goed drogen voordat je de volgende laag aanbrengt. Lees hier meer over het verspuiten van Farrow & Ball Modern Emulsion!

(Video) WHAT'S GOING ON WITH FARROW & BALL PAINT?

Beschadigingen bijwerken in Farrow & Ball Modern Emulsion

Is je schilderwerk beschadigd of vertoont het slijtage? Dan is het wellicht tijd om het over te schilderen. Dit doe je door een laag verf van het oorspronkelijke product op de beschadigde muur of plafond aan te brengen. Hierdoor voorkom je een zichtbaar kleurverschil of verschil in afwerking.

Enkel beschadigde delen in het schilderwerk repareren

Wil je alleen de beschadigde delen op de muur of het plafond bijwerken? Volg dan deze stappen:

  1. Gebruik indien mogelijk verf met hetzelfde serienummer. Verf met een ander serienummer kan net een andere kleur of glans geven, ondanks onze strenge kleurcontroles. Als het niet mogelijk is om krijtverf uit dezelfde serie te gebruiken, adviseren wij om de hele muur of het hele plafond opnieuw te schilderen. Hierdoor zijn kleine verschillen minder zichtbaar.
  2. Bereid het oppervlak op dezelfde manier voor als je oorspronkelijk hebt gedaan. Wellicht dat het niet altijd mogelijk is om een perfect eindresultaat te behalen. Wanneer je bijvoorbeeld een vulmiddel gebruikt met een ander absorptievermogen of een andere structuur dan de rest van de muur, kan dit resulteren in een ietwat onregelmatige afwerking.
  3. Gebruik hetzelfde schildergereedschap en dezelfde methode as je deed toen je de muur voor het eerst met Modern Emulsion schilderde. Zorg ervoor dat de randen van de bijgewerkte gedeelten goed met de oude verf worden gemengd. Hierdoor is de overgang tussen de oude en nieuwe verf minder goed zichtbaar.
  4. Na verloop van tijd kan de verfkleur enigszins veranderen (zowel op de muur als in het blik). Hierdoor zal het eindresultaat altijd beter zijn op nieuwer schilderwerk dan op ouder schilderwerk. Houd er rekening mee dat het moeilijker is om een egaal resultaat te behalen met donkere kleuren en hoogglans verf dan met lichtere kleuren en verven met een lager glansgehalte.

Videos

1. Farrow & Ball Answers The Critics
(farrowandballtv)
2. Farrow and Ball Paint | Farrow and Ball Interior Paint Sheen Levels
(H.D.F. Painting)
3. Interior Styling Q&A - Is Farrow & Ball paint worth the money?
(Sarah Akwisombe)
4. We Tried Farrow & Ball Paint And Hated It 💸😩
(Emma Hill)
5. De 9 NIEUWE kleuren van Farrow and Ball 2018!
(Verfwebwinkel)
6. This Neutral Will Make Your Home Look Lovely | Farrow & Ball Skimming Stone
(The Paint People)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 11/09/2023

Views: 5803

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.